MT5 Assortiment de 6 sushi, 6 maki

MT5 Assortiment de 6 sushi, 6 maki

16.00 €

1 soupe, 1 salade
Assortiment de 6 sushi, 6 maki